Ερευνητικά Προγράμματα

 • 1994-1995
  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) 1992
  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Κ. Α. Καρύμπακας, Καθηγητής
  Έργο
  : «
  Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων CMOS κυκλωμάτων για βιομηχανική οργανολογία και μετρήσεις»
  Φορέας
  : Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
  Διάρκεια
  : Ιανουάριος 1994 – Ιούλιος 1995
  Θέση
  : Νέος ερευνητής
 • 1997-1999
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)
  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Θεόδωρος Τσιμπούκης, Καθηγητής
  Έργο
  : «
  Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.»
  Ενέργεια
  : Δίκτυα πληροφορικής (3.1.γ)
  Φορέας
  : Σύγκλητος Α.Π.Θ.
  Διάρκεια
  : 1 Μαρτίου 1997 – 28 Φεβρουαρίου 1999
  Θέση
  : Υπεύθυνος Συντονισμού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δράσεων
 • 1998-1999
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)
  Επιστημονικός υπεύθυνος
  : Δρ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής
  Έργο
  : «
  Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
  Ενέργεια
  : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (1.3.α)
  Φορέας
  : Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  Διάρκεια
  : Ιανουάριος 1998 – Απρίλιος 1999
  Θέση
  : Εισηγητής μαθήματος Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων