Κρίση Εργασιών (Διεθνή Συνέδρια)

 • 1999
  6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits & Systems, (ICECS’99)
  Pafos, Cyprus
  General Chair
  Professor Dr O. Koufopavlou, The University of Patras
  Technical Program Chair
  : Professor Dr Th. Stouraitis, The University of Patras
  Διοργάνωση
  :
  • IEEE Circuits & Systems Society
  • The University of Patras
   Διάρκεια
   : 5-8 Σεπτεμβρίου 1999
 • Κρίση: Τρεις εργασίες

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων