Εισηγήσεις σε Ημερίδες

 • 1999
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Η πορεία υλοποίησης του έργου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.»
  Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 1999
  Εισηγήσεις

  • Δρ. Μ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης Α.Π.Θ.,
   Χαιρετισμός
  • Δρ. Δ. Βλάχος, Καθηγητής, Πρόεδρος επιτροπής Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. / Α.Π.Θ.:
   Η πορεία του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. στο Α.Π.Θ.
  • Δρ. Ι. Σάχαλος, Καθηγητής, Πρόεδρος επιτροπής τηλεφωνικού δικτύου Α.Π.Θ. και δικτύου NorthStar:
   Η στρατηγική του Α.Π.Θ. στο χώρο των επικοινωνιών
  • Δρ. Θ. Τσιμπούκης, Καθηγητής, Επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου:
   Στόχοι & προοπτικές του έργου
  • Δρ. Κ. Κολιαδήμου:
   Πορεία υλοποίησης του έργου
  • Δρ. Κ. Μπαρμπαργύρης:
   Πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων
  • κ. Ε. Ποντικοπούλου:
   Εξοπλισμός και δυνατότητες των αιθουσών τηλε-εκπαίδευσης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων