Διαλέξεις μετά από Πρόσκληση

 • 1998
  Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
  Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Τηλεπικοινωνίας (α΄ έτος).
  Υπεύθυνος: Δρ. Ι. Σάχαλος, Καθηγητής
  Θέμα: Εισαγωγή στην τεχνολογία ISDN
  Ημερομηνία: 9 Ιουνίου 1998
 • 1999-2000
  Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.
  Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα ΜΜΕ (ε΄ εξάμηνο).
  Υπεύθυνος: Δρ. Α. Βέγλης, Επίκουρος καθηγητής
  Θέμα: Εισαγωγή στις υπηρεσίες ISDN
  Ημερομηνίες:
  • 13 Δεκεμβρίου 1999
  • 20 Δεκεμβρίου 2000

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων