Ενδιαφέροντα

 • Κύρια Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Δίκτυα τηλε-πληροφορικής και εφαρμογές
  • Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
  • Επιστημονικοί υπολογισμοί με πακέτα μαθηματικού λογισμικού
  • Σήματα και συστήματα
  • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου
  • Πληροφορικός έλεγχος
  • Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα και κυκλώματα

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων