Ευχαριστίες από Συγγραφείς

 • Καρύμπακας Κωνσταντίνος
  • 1990  Γενική Ηλεκτρονική, Τόμος Β΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
  • 1994  Γενική Ηλεκτρονική, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
  • 1997  Ασκήσεις Ηλεκτρονικής, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
 • Πομπόρτσης Ανδρέας
  • 1990  Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Γ. Πολυνόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη.
 • T. Deliyannis, Yichuang Sun, J. K. Fidler
  • 1999  Continuous-Time Active Filter Design, CRC Press, New York.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων