Αναφορές από άλλους Εφευρέτες

 1. Mostafa Elmala, and Krishnamurthy Soumyanath,
  «Multi-band Gm-C state-variable filters using lossy integrators»,
  International Application published under the Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 2004/084408 A1, World Intellectual Property Organization, 30 September 2004.
  » http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2004084408&F=0&QPN=WO2004084408
  » Αναφορά στην εργασία [Β7]
 2. Chun-Ming Chang, and Shu-Hui Tu,
  «OTA-based high-order filters»,
  United States Patent 20070057732, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 15 March 2007.
  » http://www.freshpatents.com/Ota-based-high-order-filters-dt20070315ptan20070057732.php
  » http://www.freepatentsonline.com/20070057732.html
  » Αναφορά στην εργασία [Β7]

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων