Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • 24/10/1991
  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομαρχία Θεσσαλονίκης
  Εγγραφή στην Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • 23/12/1991
  Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Νομαρχία Θεσσαλονίκης
  Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (#2117)
 • 1992-1995
  Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.

  • 1992-1995 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.)
  • 1992-1994 Υπεύθυνος Μηχανογράφησης
  • 1993  Εποπτεύων (supervisor) του Τοπικού Δικτύου Υπολογιστών
 • 1993-1998
  Ένωση Ελλήνων Φυσικών
  Εισηγητής σε σεμινάρια Πληροφορικής
 • 1995-1996
  641 Ειδικό Τάγμα Προκαλύψεως, 7η Μ/Κ ΤΑΞΠΖ, Δαδιά, Έβρου
  Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (20/8/1995-28/9/1996)
 • 1996-1999
  Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ», Α.Π.Θ.
  Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη διδασκαλία μαθημάτων του θεματικού κύκλου Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • 1997-1999
  Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ISDN, Α.Π.Θ.
  Υπεύθυνος Συντονισμού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δράσεων (στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
 • 1998-1999
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
 • 1999-σήμερα
  Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.

  • 1999-2002
   Δρ Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), για τη διδασκαλία μαθημάτων του θεματικού κύκλου Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
  • 2002-2014
   Δρ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι), με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.
  • 2014-σήμερα
   Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων