Ανακοινώσεις – Ημερίδες

 1. Δημούλας, Χ., Επαλήθευση αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου: Τεχνολογικές προκλήσεις και ο ρόλος του δημοσιογράφου, στο πλαίσιο της ημερίδας /εργαστηρίου (Workshop) “Εργαλεία εντοπισμού-επιβεβαίωσης βίντεο που δημοσιεύονται στα κοινωνικά μέσα: Η πλατφόρμα του InVID”, Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2017, https://www.auth.gr/news/press/24860
 2. Δημούλας, Χ., Βέγλης Α., Γαρδικιώτης Α. και Καλλίρης Γ., “Οπτικοακουστική ανάλυση της ανθρώπινης επικοινωνίας και ψυχο-φυσιολογικής κατάστασης και η επίδρασή της στη εκπαιδευτική διαδικασία”, Διημερίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΑΠΘ με θέμα: “Προπτυχιακές Σπουδές και Εκπαιδευτικές πρακτικές στο ΑΠΘ”, ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012.
 3. Καλλίρης Γ. και Δημούλας Χ., “Wikimedia Commons: Τα “Κοινά Βικιμέσα” και οι δυνατότητες συμμετοχής σε ένα ελεύθερο αποθετήριο πολυμέσων”, Επιστημονική ημερίδα: “Συμμετοχική Ανάπτυξη Περιεχομένου: Η περίπτωση της Ελληνικής Wikipedia”, ΚΕΔΕΑ, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2012.
 4. Δημούλας Χ., “Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο και μέσω διαδικτύου”, παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ως άνω ερευνητικού έργου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γ. Παπανικολάου, Sony European Professional Solutions Road-Show, Θεσσαλονίκη, αναφορά στο Radio-Link (τεύχος 33) σελ. 71, 2008,
 5. Παπανικολάου Γ., Δημούλας Χ., “Η Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) και η «αργή επανάσταση» του ψηφιακού κινηματογράφου (D-cinema): μύθοι και πραγματικότητα”, Εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 23 Μαρτίου 2007.
 6. Δημούλας Χ., “Το κλαρίνο στην ελληνική παράδοση: Βάιος Μαλιάρας, η ζωή και το έργο του”, πολιτιστική εκδήλωση παρουσίασης του ως άνω πολυγλωσσικού / διαδραστικού τίτλου DVD-video, Χατζηγειάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, 27 Μαΐου 2004.
 7. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., “Prolonged recording, data manipulation and analysis of human bowel sounds using multi-channel, continuous acquisition and streaming to disk techniques”, National Instruments World Wide Conference “NI-Days 2002-2003”, Thessaloniki 2003.
 8. Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., “Προβολή της ελληνικής παράδοσης μέσα από ένα διαδραστικό τίτλο DVD”, διημερίδα με θέμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ύπαιθρο», Δήμος Κάτω Ολύμπου Λάρισας, 12-13 Δεκ 2003 (αναφορά σε Ελευθεροτυπία 27/12/2003).
 9. Παπανικολάου Γ., Δημούλας Χ. “Από την Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) στον ψηφιακό κινηματογράφο (D-cinema)”, διημερίδα για το «Παρόν και των μέλλον των διαδικτυακών μετα-μέσων», στα πλαίσια του 43ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μύλος Θεσσαλονίκη, 13-14 Νοεμβρίου 2002.
 10. Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., “Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολιτισμού: από τη θεωρία στην πράξη”, Ημερίδα με θέμα: «Οι γλώσσες ως γέφυρα επικοινωνίας των λαών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών», ΤΕΙ Λάρισας, 28 Νοεμβρίου 2001.
 11. Παπανικολάου Γ., Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., “Η πρόκληση του Ψηφιακού – Ηλεκτρονικού Κινηματογράφου”, διημερίδα με θέμα «Ψηφιακός Κινηματογράφος και Δημιουργικότητα», στα πλαίσια του 42ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ολύμπιον Θεσσαλονίκης, 16/11/2001.

αρχή

Τα σχόλια έχουν κλείσει.