Ερευνητικά προγράμματα

 • «Υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιογράφων (ρεπόρτερ) στην επί τόπου συλλογή και δημοσίευση περιεχομένου: συνεργατικά μοντέλα φορητής υπολογιστικής νέφους» (MIS 5005033), εγκεκριμένη πρόταση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (αξιολογήθηκε με βαθμολογία 95,78).
 • «Συνδυαστικά μοντέλα χωροχρονικής και σημασιολογικής ανάλυσης δημοσιογραφικών μέσων» (MIS 5005031), επιλαχούσα πρόταση της πρόσκλησης  ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (αξιολογήθηκε με βαθμολογία 92,05).
 • «Ψηφιακή προβολή της ιστορίας & του πολιτισμού των Μετέωρων και του Όλυμπου – ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμών περιφέρειας Θεσσαλίας» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Θεσσαλίας),  Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2014 – 2016.
 • «Διοργάνωση media park και εκπαιδευτικού κύκλου Θεσσαλονίκης», παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – φάκελου κατάρτισης /εισήγηση σεμιναρίων, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2015.
 • «Κλιμακούμενες υπηρεσίες λογισμικού» (Scaffolding Scalable Software Services), Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures), Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 2014-2016.
 • «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (Υποέργο 1 της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ»), ΠΕ2: Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων, με την ιδιότητα: α) του κύριου συγγραφέα, και β) του αξιολογητή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ), 2014-2016.
 • «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΑΠΘ» (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία του μαθήματος “MULTIMEDIA PRODUCTION” στην Αγγλική γλώσσα, ΑΠΘ, 2015).
 • «Ψηφιακά Μέσα και Νέες Μορφές Δημοσιογραφίας» (2011-12: συμμετοχή στην ομάδα προετοιμασίας του ως άνω επιχειρησιακού σχεδίου με επιστ. υπεύθυνο το Γ. Πασχαλίδη , που υποβλήθηκε στην πρόσκληση Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (κωδ. 07.08.73.12.01, κατηγορία πράξης Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης) του προγράμματος ΕΣΠΑ (http://www.edulll.gr/), αξιολογήθηκε θετικά – εγκρίθηκε το 2013).
 • «Σύγχρονες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών ΜΜΕ: έξυπνες τεχνικές ανάλυσης, περιγραφής και διαχείρισης περιεχομένου» (Πρόγραμμα Αριστείας με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ στο πλαίσιο της δράσης Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα, 2013).
 • «Ανοιχτά Μαθήματα: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις», στο πλαίσιο της Ιδρυματικής Δράσης του ΑΠΘ Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (ΕΣΠΑ, παραγωγή και διαχείριση του ανοικτού μαθήματος Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τύπος Α+) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ, 2013).
 • «Τόπος προαγωγής δημιουργικότητας φοιτητών στον τομέα της οπτικοακουστικής παράγωγης», (Κοινωνία της Πληροφορίας: παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη σε θέματα οπτικοακουστικών τεχνολογιών, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ, 2009-2010).
 • «Αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ για τη σύνδεση των σπουδών με της ΤΠΕ» (ΕΠΕΑΕΚ: σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών – εικονικών εργαστηρίων πάνω σε θέματα των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ, 2007-2008).
 • «Αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ», (ΕΠΕΑΕΚ έργο: εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο Τηλεοπτικό στούντιο, αναδιάρθρωση της ύλης και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου – πολυμεσικού) για τα μαθήματα των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας, Τμ. Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙΘ, 2006-2008).
 • «Πρότυπο για την αξιολόγηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο», (πρόγραμμα ΓΓΕΤ με συντονιστή το φορέα ΕΛΙΝΥΑΕ: ειδικός σε θέματα ακουστικής, εκτίμηση, μοντέλα πρόβλεψης και μέτρα προστασίας για την επίδραση του θορύβου και των δονήσεων της εργαζομένους, 2003-2005).
 • «Εφαρμογές στη σχολική και τη δια βίου εκπαίδευση», (ΕΠΕΑΕΚ: εισήγηση σεμιναρίων ΤΠΕ, σχεδιασμός εκπαιδευτικών νησίδων Η/Υ, εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών απόκτησης εξοπλισμού ΤΠΕ, διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ 2002-2003).
 • «Επιστημονική Υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας e-Europe», (ερευνητής – μηχανικός τηλεπικοινωνιών: ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου για την ευρυζωνική πρόσβαση, τη βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, της υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης /διοίκησης /διακυβέρνησης, το διαδίκτυο ταχείας διασύνδεσης ερευνητικών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκών φορέων (GEANT), της υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3ης /4ης γενιάς, της πλατφόρμες ψηφιακής τηλεόρασης, 2002-2003).
 • «Εικονικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο», (IST πρόγραμμα με συντονιστή το φορέα “Europace 2000”: διευρωπαϊκή συνεργασία για το σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Πανεπιστημίου cEVU, 2001-2003).
 • «Αξιολόγηση διατάξεων και καυσίμων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών» (ακουστικές μετρήσεις, αναλύσεις θορύβου εκπομπής οχημάτων, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, 2002).
 • «Παράδοση, νέοι και νέες μορφές επικοινωνίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών» (υπεύθυνος του έργου με την ιδιότητα του Ειδικού Συμβούλου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού, χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – θεαμάτων και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, 2002-2003).
 • «Ενίσχυση σπουδών πληροφορικής στο ΑΠΘ», (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: εκπόνηση και υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 2002).
 • «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης γλώσσας» (ΕΠΕΑΕΚ Ι: διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, ειδικός Η/Υ – επιβλέπων εργαστηρίων, 1998-2001).
 • «Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, ειδικός Η/Υ – επιβλέπων εργαστηρίων, 2001-2003).
 • «Εγγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή σημάτων ήχου και εικόνας» (χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς: μηχανικός – ερευνητής της τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ, 2001»).
 • «Επαγγελματική επιμόρφωση φιλολόγων -Β’ Φάση» (ΕΠΕΑΕΚ: διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, 2001).
 • «Τηλε-εκπαίδευση ΟΤΕ Τηλεφωνικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης από απόσταση, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου, αυτοχρηματοδοτούμενο έργο ΟΤΕ, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 1999).
 • «Υποστήριξη συμμετοχής και ανάδειξης σχολικών μονάδων ή δικτύων ως φορέων επιμόρφωσης σε σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμογή, αξιολόγηση ταχύρυθμων προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων» (ΕΠΕΑΕΚ: διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, 1998-99)
 • «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου στο ΚΕΓ» (ΕΠΕΑΕΚ: υπεύθυνος της Υπόδρασης 2.2: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού», ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 1998-2000).
 • «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Πτυχιούχων με της Μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση στο ΑΠΘ» (ΕΠΕΑΕΚ, διοικητική υποστήριξη και τεχνικοοικονομική παρακολούθηση του έργου, φροντιστής του μαθήματος «ψηφιακή επεξεργασία ήχου και εικόνας», 1998-1999).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.