Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

  1. “Πολυμέσα και Βίντεο”, Σημειώσεις και διαφάνειες παρουσίασης (6 ενότητες) στο πλαίσιο του προγράμματος Media Parks (2ος και 3ος κύκλος Θεσσαλονίκης), Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015.
  2. “Συστήματα Ήχου”, εκπαιδευτικές σημειώσεις, Τμ. Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙΘ, σελ.63, Νοέμ. 2006.
  3. “Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΙΙ”, εκπαιδευτικές σημειώσεις, Τμ. Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙΘ, σελ. 85, Νοέμβριος 2006.
  4. “Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή”, εκπαιδευτικές σημειώσεις, Τμ. Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙΘ, σελ. 89, Νοέμβριος 2006.
  5. “Εργαστηριακές σημειώσεις ηλεκτρακουστικών μετρήσεων”, στο πλαίσιο του μαθήματος Ηλεκτρακουστική, 1998-2006 (σε συνεργασία με τους Σεβαστιάδη Χ., Γούσιο Χ. και Παπανικολάου Γ.).
  6. “Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των γλωσσών”, σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM), ΔΠΜΣ «Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα», Τμ. Φιλολογίας ΑΠΘ, 1999 (σε συνεργασία με τον Παπανικολάου Γ.).
  7. “Σημειώσεις διεξαγωγής σεμιναρίων”: «Εισαγωγή στον Η/Υ», «Χρήση του λογισμικού πακέτου MS Office (Word/PowerPoint/Outlook)», «Εφαρμογές και υπηρεσίες δικτύων δεδομένων», για της ανάγκες Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Φιλολόγων (Β φάση) στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Απρ. 2001 (σε συνεργασία με της Βεγίρη Χ., Σεβαστιάδη Χ.).
  8. “Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου”, διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδες δικτύου / πολυμεσικό CD-ROM) στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωση και εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση, 1998 (σε συνεργασία με τους Παπανικολάου Γ., Σεργιάδη Γ., Καλλίρη Γ. και Παστιάδη Κ.).

αρχή

Τα σχόλια έχουν κλείσει.