Επιστημονικά Συνέδρια

 1. N. Vryzas, A. Liatsou, R. Kotsakis, C. Dimoulas, and G. Kalliris, “Augmenting Drama: A Speech Emotion-Controlled Stage Lighting Framework”, Proceedings of 12th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2017.
 2. O. I. Psomadaki, C. A. Dimoulas, G. M. Kalliris, and G. Paschalidis, “Technologies of Non Linear Storytelling for the Management of Cultural Heritage in the Digital City: The Case of Thessaloniki”, in Ioannides M (Ed.) Digital Heritage, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Springer, upcoming 2018.
 3. Ntalakas, A., Dimoulas, C. A., Kalliris, G., & Veglis, A., “Drone journalism: generating immersive experiences”, Proceedings of the 3rd International Conference on Communication & Management (ICCM2016), Athens, Greece, 24-27 April 2017.
 4. Vrysis L., Tsipas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., “Extending Temporal Feature Integration for Semantic Audio Analysis”, Proceedings of the 142nd AES Convention, 20-23 May, 2017.
 5. Vryzas N., Kotsakis R., Dimoulas C. & Kalliris G., “Investigating Multimodal Audiovisual Event Detection and Localization”, Proceedings of the 11th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2016.
 6. Κατσαουνίδου Α., Βρύζας Ν., Κωτσάκης Ρ. & Δημούλας Χ., “Έλεγχος αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου με βάση τον ήχο”, 8ο εθνικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) «Ακουστική 2016», Πειραιάς, 3-4 Οκτωβρίου 2016
 7. Vrysis L., Tsipas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., «Mobile Audio Intelligence: From Real Time Segmentation to Crowd Sourced Semantics», Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.
 8. Vryzas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., «Embedding sound localization and spatial audio interaction through coincident microphones arrays», Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.
 9. Tsipas N., Zapartas P., Vrysis L. & Dimoulas C. «Augmenting Social Multimedia Semantic Interaction through Audio-Enhanced Web-TV Services», Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), ACM, 2015.
 10. Tsipas N., Dimoulas C. & Papanikolaou G., «Content-Based Music Structure Analysis using Vector Quantization», Proceedings of the 138th AES Convention, pp. 419 – 424, 2015.
 11. Kotsakis R., Dimoulas C., Kalliris G. and Veglis A., «Emotional descriptors and Quality of Experience (QoE) metrics in evaluating Mediated Learning», in proceedings of the IEEE 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), pp.232-237, 7-9 July 2014.
 12. Kalliris G., Matsiola M., Dimoulas C. and Veglis A., «Emotional aspects in Quality of Experience and Learning (QoE & QoL) of Audiovisual Content in Mediated Learning», in proceedings of the IEEE 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), pp.198-203, 7-9 July 2014.
 13. Τσίπας Ν., Βρύσης Λ., Δημούλας Χ. & Παπανικολάου Γ., «Εργαλεία και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την σημασιολογική ανάλυση ήχου», πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2014″, σελ. 128-135, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτ. 2014.
 14. Γκάλιος Κ., Δημούλας Χ. & Καλλίρης Γ., » Κατασκευή και αξιολόγηση μικροφώνου ηχητικού πεδίου», πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2014″, σελ. 356-362, Θεσσαλονίκη, 20-21 Οκτ. 2014.
 15. Sidiropoulos E. A., Kotsakis R. G., Dimoulas C. A., Kalliris G. M. & Veglis A. A., «Audio Semantic and Intelligent Processing Concepts in the New Media Environment: A Cloud Computing Model», proceedings of the 7th Greek National Conference «Acoustics 2014″, pp. 395-402, Thessaloniki, 20-21 Oct. 2014.
 16. Dimoulas C., Kalliris G., «Investigation οf wavelet approaches for joint temporal, spectral and cepstral features in audio semantics», Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 509-518, 2013.
 17. Tsipas N., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., «Collaborative annotation platform for audio semantics», Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 218-222, 2013.
 18. Vrysis L., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., «Mobile audio measurements platform: bringing audio semantic intelligence into ubiquitous computing environments», Proceedings of the 134th AES Convention, pp. 183-189, 2013.
 19. Kotsakis R. G., Dimoulas C. A., Kalliris G. M., «Contribution of stereo information to feature-based pattern classification for audio semantic analysis», Seventh international workshop on semantic and social media adaptation and personalization (SMAP 2012), pp.68-72, doi: 10.1109/smap.2012.26, 3-4 Dec. 2012.
 20. Dimoulas C., Tsourvakas G., Kalliris G., Papakis N., «Audiovisual content management for the new media environment and economic aspects», 10th World Media Economics and Management Conference, Thessaloniki, Greece, May 23-27 2012.
 21. Kotsakis R., Kalliris G., Dimoulas C., «Investigation of salient audio-features for pattern-based semantic content analysis of radio productions», Proceedings of the 132nd AES Convention, paper no. 8663, Budapest, Hungary, April 26-29 2012.
 22. Χήρας Χ., Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Βέγλης Α., «Audiovisual information management training demands in the new media environment: the AVIMAN learning portal case», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (PACET 2012), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16-18 Μαρτίου 2012.
 23. Ρ. Γ. Κωτσάκης, Γ. Μ. Καλλίρης, Χ. Α. Δημούλας, «Τεχνικές ταξινόμησης ηχητικών συμβάντων σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις και η αξιοποίηση της στερεοφωνικής πληροφορίας», 6ο Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2012″, Κέρκυρα, 8- 10/10 2012.
 24. Λ. Βρύσης, Χ. Α. Δημούλας, Γ. Μ. Καλλίρης, Γ. Παπανικολάου, «Hχόμετρο: σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού περιβάλλοντος ηχομέτρησης σε έξυπνο τηλέφωνο (i-phone)», 6ο Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2012″, Κέρκυρα, 8- 10/10 2012.
 25. G. Kalliris, C. Dimoulas, A. Veglis, M. Matsiola, «Investigating Quality of Experience and Learning (QoE & QoL) of Audiovisual Content Broadcasting to learners over IP Networks», Proceedings of the Sixteenth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC11), Corfu, Greece, June 28 – July 1 2011,art. no. 5983946, pp. 836-841, 2011.
 26. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., «Designing Optimal Phoneme-Wise Fuzzy Cluster Analysis», Proceedings of the 128th AES Convention, paper no. 8137, London, May 22-25, 2010.
 27. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., «A Heuristic Text-Driven Approach for Applied Phoneme Alignment», Proceedings of the 128th AES Convention, paper no. 8134, London, May 22-25, 2010.
 28. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., «Προσαρμοστικές τεχνικές επεξεργασίας μέσω τελεστών εκθετικού μέσου με σκοπό την ανίχνευση, κατάτμηση και διαχείριση ηχητικών σημάτων ραδιοφωνικών παραγωγών»,  πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010″, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.
 29. Σεβαστιάδης Χ., Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., «Ηχοπροστασία περιβάλλοντος χώρου του υπαίθριου κέντρου διασκέδασης των πανεπιστημιακών κατασκηνώσεων ΑΠΘ: συνδυασμένη εφαρμογή δομικών και ηλεκτρακουστικών παρεμβάσεων», πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010″, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.
 30. Κούτρος Μ., Σεβαστιάδης Χ., Παπουτσή Α., Δημούλας Χ., «Ακουστικός και ηλεκτρακουστικός σχεδιασμός αίθουσας διαλέξεων στο ιστορικό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου «Ακουστική 2010″, Αθήνα, 4 – 6/10 2010.
 31. Kalliris G. and Dimoulas C., «Audiovisual Content Management Issues for the New Media Environment», Proceedings of the International Conference «New Media and Information: Convergences and Divergences», Athens, Greece, 6-9 May 2009.
 32. Vegiris C., Dimoulas C. and Papanikolaou G. «Audio Content Annotation, Description and Management Using Joint Audio Detection, Segmentation and Classification Techniques», Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7661, Munich, May 7- 10, 2009.
 33. Dimoulas C., Kalliris G., Avdelidis K., Papanikolaou G., «Improved Localization of Sound Sources Using Multi-Band Processing of Ambisonic Components», Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7691, Munich, May 7- 10, 2009.
 34. Dimoulas C., Kalliris G., Avdelidis K., Papanikolaou G., «Spatial Audio Content Management within the MPEG-7 standard of Ambisonic Localization and Visualization Descriptions», Proceedings of the 126th AES Convention, paper no. 7692, Munich, May 7- 10, 2009.
 35. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., «Τεχνικές προσομοίωσης μικροφώνων ηχητικού πεδίου και σχεδιασμού περιφερικού / τρισδιάστατου ήχου, στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων», 4ο Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2008″, Ξάνθη 29/9 – 1/10, 2008.
 36. Καλλίρης Γ., Δημούλας Χ., «Τεχνικές βελτίωσης της σηματοθορυβικής σχέσης κατά την ηχογράφηση με χρήση προσαρμοστικών φίλτρων Wiener σε διατάξεις πολλαπλών μικροφώνων λήψης», 4ο Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2008″, Ξάνθη 29/9 – 1/10, 2008.
 37. Βεγίρης Χ., Δημούλας Χ., Παπανικολάου Γ., «Αυτόματος εντοπισμός και αναγνώριση ηχητικών προτύπων σε εφαρμογές ζωντανής πολυκαναλικής εγγραφής και μετάδοσης περιφερικού ήχου», 4ο Εθνικό Συνέδριο «Ακουστική 2008″, Ξάνθη 29/9 – 1/10, 2008.
 38. Dimoulas C., Avdelidis K., Kalliris G. and Papanikolaou G., «Sound Source Localization and B-Format Enhancement Using Sound Field Microphone Sets», Proceedings of the 122nd AES Convention, paper no. 7091, May 2007.
 39. Dimoulas C., Vegiris C., Avdelidis K., Kalliris G. and Papanikolaou G., «Automated Audio Detection, Segmentation, and Indexing with Application to Postproduction Editing», Proceedings of the 122nd AES Convention, paper no. 7138, May 2007.
 40. Δημούλας Χ., Αβδελίδης Α., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., «Ανάλυση ακουστικών φαινομένων παρατεταμένου χρόνου, και διαχείριση περιεχομένου με το πρωτόκολλο MPEG-7″, πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006″, Ηράκλειο Κρήτης, 18/9 – 19/9, 2006.
 41. Καρβουνάρης Π., Campobello G., Δημούλας Χ., Μπάμνιος Γ., «Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού για την εξαγωγή ηχητικών – μουσικών πληροφοριών σε σήματα MIDI», πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006″ , Ηράκλειο Κρήτης, 18/9 – 19/9, 2006.
 42. Δημούλας Χ., Καρδαράς Χ., Καλλίρης Γ., Αβδελίδης Κ., Παπανικολάου Γ., «Ανάπτυξη εφαρμογής για διεξαγωγή προληπτικής ακουομετρικής εξέτασης από απόσταση», πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004″, Θεσσαλονίκη, 27/9 – 28/9, 2004.
 43. Καλλίρης Γ., Αβδελίδης Κ., Βαγιόκας Ν., Γούσιος Χ., Δημούλας Χ., Παστιάδης Κ., Σεβαστιάδης Χ., Παπανικολάου Γ., «Θόρυβος και Δονήσεις σε εργασιακούς χώρους: εκτίμηση – πρόβλεψη, μέτρα προστασίας», πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004″, Θεσσαλονίκη, 27/9 – 28/9, 2004.
 44. Parlantzas Ε., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., Sevastiadis C., «Software Application for Electroacoustic Measurements Using the Time Delay Spectrometry (TDS) Method», Proceedings of the 116th AES Convention, paper no. 6007, May 2004.
 45. Fouloulis A., Goussios C., Dimoulas C., Kalliris G, Papanikolaou G., «A Software Application for the Estimation of Room Acoustics Behaviour by Multi-Source Excitation», Proceedings of the 116th AES Convention, paper no. 6102, May 2004.
 46. Papanikolaou G., Kalliris G., Goussios C., Dimoulas C., «An Application of Ambiophony for the Enhancement of the Reverberant Environment inside the Walls of a Byzantine Castle», Proceedings of the 114th AES Convention, paper no. 5792, March 2003.
 47. Goussios C., Kalliris G., Dimoulas C.,Charalampidis S. and Papanikolaou G., «Improvements of a Horn-loaded Omnidirectional Sound Source», Proceedings of the 114th AES Convention, paper no. 5750, March 2003.
 48. Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G. and Kalampakas A., «Abdominal sounds pattern classification using advanced signal processing and artificial intelligence», Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence for Modelling Control and Automation (CIMCA 2003) /ISBN 1740880684, pp. 71-82, Feb 2003.
 49. Δημούλας Χ., Καλλίρης Γεώργιος, Παπανικολάου Γεώργιος, «Ανάπτυξη γραφικού, φιλικού προς το χρήστη λογισμικού για την διερεύνηση παραμέτρων ακουστικής χώρων», πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ: «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2002″, Πάτρα, 30/9 – 1/10, 2002.
 50. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris G., Bliatsiou C., Pasias T., Stoitsis G., and Papanikolaou G., «Multilingual Automated digital talking character», proceedings of the IBC 2002 Convention, Amsterdam, Sept. 2002.
 51. Kalliris G., Dimoulas C., Papanikolaou G., Avdelidis K., Passias T., and Stoitsis J., «Phoneme recognition for 3d modeled digital character talking emulation», Proceedings of the 112th AES Convention, paper no. 5626, May 2002.
 52. Παπανικολάου Γ., Καλλίρης Γ., Γαλατσοπούλου Φ., Δημούλας Χ., «Σχεδιασμός και υλοποίηση του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης από Απόσταση του ΑΠΘ», πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ” αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 25-27 Μαΐου 2001.
 53. Φιτσιώρη Ε., Μπαφέρα Ζ., Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Παπανικολάου Γ., «Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για χρήση στην εκπαίδευση από απόσταση μέσω εξειδικευμένων περιβαλλόντων γραφικών», πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ” αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 25-27 Μαΐου 2001.
 54. Χρηστίδης Α., Δημούλας Χ., Καλλίρης Γ., Σεβαστιάδης Χ., Kουντουράς Ν. & Παπανικολάου Γ., «Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοιατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό», πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφυσιολογίας, Θεσσαλονίκη, 7-10 Ιουνίου 2001.
 55. Dimoulas C., Kalliris G., Sevastiadis C., Papanikolaou G. and Christidis D., «Development of an engineering application for subjective evaluation of human response to noise», Proceedings of the 110th AES Convention, paper no. 5408, May 2001.
 56. Kalliris G., Papanikolaou G. and Dimoulas C., «Broad-Band Acoustic Noise Reduction using a Novel Frequency Depended Parametric Wiener Filter. Implementations using Filter-bank, STFT and Wavelet Analysis/Synthesis Techniques», Proceedings of the 110th AES Convention, paper no. 5382, May 2001.
 57. Sevastiadis C., Rizakos C. Kalliris G., Dimoulas C., Papanikolaou G., «Development of a distance learning environment, with a media on demand server and dynamic web pages. Application for digital audio Internet courses», Proceedings of the 110th AES Convention, paper no. 5348, May 2001.
 58. Dimoulas C., Sevastiadis C., Kalliris G., Matsiola M., Papanikolaou G., «Room Acoustics and Sound System Design of a Prototype Teaching Room with Videoconferencing Facilities», Proceedings of the 108th AES Convention, paper no. 5141, February 2000.
 59. Sevastiadis C., Dimoulas C., Kalliris G., Papanikolaou G., «Acoustical Adaptation of a Closed Amphitheater Designated for 3D Sound Reproduction», Proceedings of the 108th AES Convention, paper no. 5142, February 2000.
 60. Papanikolaou G., Kalliris G., Dimoulas C., Pastiadis C., Galatsopoulou F., «Deployment of Internet Resources for Digital Audio Learning Courses», Proceedings of the 108th AES Convention, paper no. 5121, February 2000.
 61. Dimoulas C., Papanikolaou G., Kalliris G., Pastiadis C., «Computer aided systems for prolonged recording and analysis of human bowel sounds», Proceedings of the JOINT ASA / EAA / DEGA MEETING ON ACOUSTICS, Berlin, March 14 – 19, 1999.
 62. Pastiadis C., Papanikolaou G., Dimoulas C. and Kalampakas A. «Intestinal Motility Recording and Analysis», Proceedings of the VIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON ’98, Lemesos, Cyprus, 1998.

αρχή

Τα σχόλια έχουν κλείσει.