Βιβλία – επιμέλεια συλλογικών τόμων

  1. Δημούλας Α. Χαράλαμπος, Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων: Τεχνικές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα, βιβλίο στο πρόγραμμα συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων “kallipos” (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/4343), ISBN: 978-960-603-221-9 (498 σελ.), Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), 2015.
  2. Kalliris G. & Dimoulas C. (Eds.), “Sound, semantics and social interaction”,  Proceedings of the 10th Audio Mostly (A Conference on Interaction with Sound), Thessaloniki, Greece — October 07 – 09, 2015, http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2814895, ACM Digital Library, New York 2015.
  3. Kalliris G., Dimoulas C. & Uhle C. (Eds.), Special Issue (part I) on “Intelligent audio processing, Semantics, and interaction,” Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 64, no. 7/8, pp. 464-543, July /Aug. 2016.
  4. Kalliris G., Dimoulas C. & Uhle C. (Eds.), Special Issue (part II) on “Intelligent audio processing, Semantics, and interaction,” Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 64, no. 9, pp. 629-695, Sept. 2016.
  5. Katsaounidou A., Dimoulas C. & Veglis A., Cross-Media Authentication and Verification: Emerging Research and Opportunities, Authored book proposal accepted for publication in the “Advances in Multimedia and Interactive Technologies (AMIT)” book series, IGI-Global, forthcoming (2018, under revision).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.