Κεφάλαια βιβλίων

 1. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Semantically enhanced authoring of shared media”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (4rth Ed.), IGI global, 2017.
 2. Katsaounidou A. & Dimoulas C., “Integrating Content Authentication Support in Media Services”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (4rth Ed.), IGI global, 2017.
 3. Dimoulas Charalampos, “Machine Learning”, in Bruce Arrigo (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy, Golson Media, submitted 15 Jan., 2015, to be published in Jan 2018.
 4. Dimoulas Charalampos, “Multimedia”, in Merskin, Debra, Golson, J. Geoffrey (Eds.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, submitted 25 Nov., 2014, to be published in Jan 2019.
 5. Dimoulas Charalampos, “Audio Editing”, in Merskin, Debra, Golson, J. Geoffrey (Eds.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, submitted 25 Nov., 2014, to be published in Jan 2019.
 6. Dimoulas Charalampos, “Video Editing”, in Merskin, Debra, Golson, J. Geoffrey (Eds.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, submitted 25 Nov., 2014, to be published in Jan 2019.
 7. Dimoulas Charalampos, “Digital Rights Management”, in Merskin, Debra, Golson, J. Geoffrey (Eds.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, submitted 25 Nov., 2014, to be published in Jan 2019.
 8. Dimoulas Charalampos, “Tag Cloud”, in Merskin, Debra, Golson, J. Geoffrey (Eds.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society, submitted – under review, , to be published in Jan 2019.
 9. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Audiovisual hypermedia in the semantic Web”, in Dr. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), “Encyclopedia of Information Science and Technology” (3rd Ed.), IGI global, 7594-7604, doi:10.4018/978-1-4666-5888-2.ch748, 2015.
 10. Dimoulas C., Veglis A., Kalliris G., “Application of mobile cloud based technologies in news reporting: current trends and future perspectives”, in Joel Rodrigues, Kai Lin & Jaime Lloret (Eds.), “Mobile Networks and Cloud Computing Convergence for Progressive Services and Applications”, IGI Global, book chapter 17, pp. 320-343, 2014.
 11. Veglis A., Dimoulas C., Kalliris G., “Towards intelligent cross-media publishing: media practices and technology convergence perspectives”, in A. Lugmayr, & C. Dal Zotto (Eds.), Media Convergence Handbook – Vol. 1, Media Business and Innovation, pp. 131-150, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016.
 12. Matsiola M., Dimoulas C., Kalliris G., Veglis A., “Augmenting User Interaction Experience through Embedded Multimodal Media Agents in Social Networks”, in Dr. John Sahlin (Ed.), “Social Media and the Transformation of Interaction in Society”, IGI Global,  chapter 10, pp. 188-209, doi:10.4018/978-1-4666-8556-7, 2015.
 13. Avdelidis K., Dimoulas C., Kalliris, G. and Papanikolaou G., “Adaptive phoneme alignment based on rough set theory”, in Eds. (Szczuka, Marcin and Kryszkiewicz, Marzena and Ramanna, Sheela and Jensen, Richard and Hu, Qinghua), Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, vol. 6086, pp. 100-109, 2010.

  Τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού RoboCup Rescue (technical description papers-tdps)

 14. Petridis V., Doulgeri Z., Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., «RoboCup Rescue 2013 – Robot League Team PANDORA (Greece)», technical description paper (tdp), RoboCup 2013.
 15. Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., Petridis V., «RoboCupRescue 2014 – Robot League Team PANDORA (Greece)», technical description paper (tdp), RoboCup 2014.
 16. Petrou L., Symeonidis A., Dimoulas C., Tsardoulias E., «RoboCup Rescue 2015 – Robot League Team PANDORA (Greece)», technical description paper (tdp), RoboCup 2015.

  Υποβληθείσα περίληψη στο πλαίσιο του διαγωνισμού MIREX-2015

 17. Tsipas N., Vrysis L., Dimoulas C. & Papanikolaou G., «MIREX 2015: Methods for speech / music detection and classification», Laboratory of Electroacoustics and TV Systems, 2015.

αρχή

Τα σχόλια έχουν κλείσει.