Επιστημονικό Έργο

Μετα-διδακτορική έρευνα: “Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου: εφαρμογή στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα”, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, 2008.

Διδακτορική Διατριβή: “Τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου στη μελέτη βιοακουστικών φαινομένων”, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Νοέμβριος 2006 (theses.eurasip.org)

Διπλωματική Εργασία:“Καταγραφή και ψηφιακή επεξεργασία γαστρεντερικών ήχων”, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Οκτώβριος 1997.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Κεφάλαια βιβλίων σε διεθνείς τόμους, έπειτα από κρίση

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών

Ανακοινώσεις σε τεχνικά συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις

Προσκεκλημένες διαλέξεις και σεμινάρια

«Συγγραφή» εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

αρχή

Τα σχόλια έχουν κλείσει.