Σπουδές

Βασικές Σπουδές

  • Πτυχίο «Οικονομικών Επιστημών» του ΑΠΘ.
  • Πτυχίο «Ψυχολογίας» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της  Κύπρου.
  • Εκπαίδευση και ειδίκευση στην Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Διδακτορικό «Τεχνολογία των ΜΜΕ» του ΑΠΘ.
  • Μεταπτυχιακό «Πληροφοριακά Συστήματα» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Μεταπτυχιακό «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μεταπτυχιακή Επιμόρφωση

  • Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης με θέμα: «Ανοικτή και εξΑποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  • Πιστοποιητικό φοίτησης στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ)» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Νέες εκπαιδευτικέςπροσεγγίσεις και εφαρμογές στη σχολική τάξη».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.