Ερευνητικά Προγράμματα

  1. Επέκταση δικτύου FDDI και εισαγωγή τεχνολογίας ΑΤΜ 1999.
  2. Οργανωτική και λειτουργική βελτιστοποίηση της δικτυωμένης υπολογιστικής ισχύος στο ΑΠΘ 1998-1999.
  3. Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοσιγραφίας και ΜΜΕ για τη σύνδεση των σπουδών με ΤΠΕ 2003-2005
  4. Μελέτη των δικτυακών τόπων των ελληνικών ΜΜΕ 2009.
  5. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2011-2016.
  6. ΕΔΒΜ(34) 2018-2018.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.