Διδασκαλία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (ΑΠΘ)

Από το Μάρτιο του 2001 σαν Ειδικός Επιστήμονας (Π.Δ.407/80) διδάσκω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Ειδικότερα διδάσκω:

 • «Σεμινάριο πληροφορικής»
 • «Τεχνολογίες & Εφαρμογές πληροφορικής»

Επίσης έχω διδάξει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος

 • «Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφορικής»
 • «Εφαρμογές και άσκηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή»
 • «Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα ΜΜΕ»

Διδασκαλείο Δ. Γληνός (ΑΠΘ)

Από το Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Ιούνιο του 2004 δίδαξα στο διδασκαλείο «Δ. Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εφαρμογές πληροφορικής για εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα:

 • Από το 1997 και για 4 συνεχή έτη δίδαξα το μάθημα «Χρήση υπολογιστών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία των εκπαιδευτικών» στο χειμερινό εξάμηνο, στα τμήματα Ειδικής και Γενικής αγωγής του διδασκαλείου
 • Από την Άνοιξη του 1999 δίδαξα για δύο έτη το μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών στο έργο του εκπαιδευτικού» στο εαρινό εξάμηνο, στα τμήματα Ειδικής και Γενικής αγωγής του διδασκαλείου. Τα μαθήματα περιελάμβαναν δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την σχολική τάξη, με τη βοήθεια λογισμικού.
 • Από το εαρινό εξάμηνο 1999 και για δύο έτη δίδαξα το προαιρετικό μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών στο έργο του εκπαιδευτικού ΙΙ» του διδασκαλείου. Ειδικότερα δίδαξα τη χρήση εφαρμογών οργάνωσης και διοίκησης σχολείων. Καθώς και βασικές αρχές βάσεων δεδομένων.
 • Από το εαρινό εξάμηνο 1998 έως το 2004 δίδαξα το εργαστηριακό μέρους του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» του διδασκαλείου. Ειδικότερα δίδαξα τη χρήση του λογισμικού πακέτου παρουσιάσεων, με εφαρμογές ασκήσεις και παραδείγματα για τη σχολική τάξη.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΑΠΘ)

1998-1999 διατέλεσα εισηγήτρια σεμιναρίων πληροφορικής του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΠΤ) του ΑΠΘ. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, καθώς και στο διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ.

Κέντρο διαχείρισης Δικτύου (ΑΠΘ)

Το χρονικό διάστημα 1998-1999 διατέλεσα εισηγήτρια σεμιναρίων χρήσης του δικτύου του Α.Π.Θ. που διοργανώνει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου Α.Π.Θ. στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Επέκταση δικτύου FDDI και εκσυγχρονισμός του υπολογιστικού περιβάλλοντος με τεχνολογία Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ)».

Σε Επιστημονικές Ενώσεις και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Το 2001 Δίδαξα στα σεμινάρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παράρτημα κ.Δ.Μακεδονίας θέματα πληροφορικής.
 • Δίδαξα το μάθημα Case Studies I κατά το εαρινό εξάμηνο του 1998 στο 5ο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.
 • Δίδαξα το μάθημα «Επεξεργασία κειμένου» κατά το εαρινό εξάμηνο του 1999 στο 5ο Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.