Δημοσιεύσεις

Διατριβές

 • Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ με θέμα: «Χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση προϊόντων δημοσιογραφικών οργανισμών: Η περίπτωση των εφημερίδων»
 • Διπλωματική εργασία σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πληροφοριακά Συστήματα» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Εξ” αποστάσεως εκπαίδευση: Διάδραση ανθρώπου και τεχνολογίας»
 • Διπλωματική εργασία σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ με θέμα: «Η προστιθέμενη αξία των εφαρμογών Web2 στην έννοια της «αλληλεπίδρασης» στην πολυμορφική εξ Αποστάσεως εκπαίδευση»

Βιβλία

 • «Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο», Α.Βέγλης, Α.Πομπόρτσης, Ε.Αβραάμ, Εκδόσεις Τζιόλα 2004.
 • Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο με τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Τον τόμο αυτόν έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Συγκεκριμένα έχω γράψει το κεφάλαιο: «Η οικονομική διάσταση των ΜΜΕ».
 • «Σύγχρονες Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου & Επικοινωνιών», Α.Βέγλης, Α.Πομπόρτσης, Ε.Αβραάμ, Εκδόσεις Τζιόλα 2005.
 • The Impact of Internet on The Mass Media in Europe, Abramis 2006. συλλογή εργασιών.
 • «Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ : Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004» συλλογή εργασιών, Εκδόσεις Παπαζήση 2007

Επιστημονικά περιοδικά

 • «Computer Supported Cooperative Work in newspaper organizations», E.Avraam, A.Pomportsis, A.Veglis, WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS Issue 1, Volume 1, July 2004, pp. 127-132.
 • “Distributed newspaper printing at ‘Athens -2004’ Olympic Games”, E.Avraam, A.Pomportsis, IEEE Global Communications Newsletter, December 2004.
 • “Adoption of information technology by Greek journalists: A case study” A.Veglis, G.Tsourvakas, A.Pomportsis, Ε.Avraam Fist Monday Journal August 2005.
 • «Implementing Distributed Printing in newspaper organizations: Case studies and recommendations» E.Avraam, A.Pomportsis, TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 10, Volume 2, October 2005, pp.1523-1534.
 • Implementation of alternative publishing channels by Greek newspapers, E.Avraam, A.Pomportsis, G.Tsourvakas, First Monday Journal, Volume 13, number 3 (April, 2008).
 • «Mobile Cloud Computing Collaborative Model for the Support of on-site Content Capturing and Publishing», Nikolaos Vryzas, Efstathios Sidiropoulos, Lazaros Vrysis, Evangelia Avraam, A , Journal of Media Critiques, Vol 4, No 4, pp.349-364.

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 • “Using the Web in supplementary teacher education”, A.Veglis, E.Avraam, πρακτικά του EUROCON 2001, σελ. 274-277.
 • «Evaluating computer knowledge: The case of first year students in Dept. of Journalism and MMC», A.Veglis, E.Avraam σελ. 587-593, πρακτικά του 3rd International Conference on Information Communication Technologies in Education.
 • «Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών.Δυνατότητες και προοπτικές» Ε.Αβραάμ, Η.Μαυροειδής, 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
 • «Computer Supported Cooperative Work in newspaper organizations», E.Avraam, A.Pomportsis, A.Veglis, πρακτικά του 8th WSEAS International Conference on COMPUTERS (part of the 8th CSCC Multiconference).
 • «Αποµακρυσµένη εκτύπωση ξένων εφηµερίδων στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας», Ευαγγελία Αβραάμ, παρουσιάστηκε στη Διεθνή Επιστημονική Διημερίδα, Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Διεθνή Μ.Μ.Ε., 12-13 Μαίου 2005, Αθήνα.
 • Distributed printing in newspaper organizations, E.Avraam, A.Pomportsis, πρακτικά του 5th WSEAS Int. Conf. on DISTANCE LEARNING and WEB ENGINEERING (DIWEB ’05).
 • Adoption Of New Business Models By Greek Newspapers, Evagelia Avraam, Andreas Pomportsis, George Tsourvakas, παρουσιάστηκε στο συνέδριο COST-A20 2006 Impact of Internet on the Mass Media in Europe.
 • Dayparts in Greek media websites, Andreas Veglis & Evagelia Avraam, 2nd International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, 10-13 June, 2013.
 • A Mobile Cloud Computing Collaborative Model for the Support of On-Site Content Capturing and Publishing, Nikolaos Vryzas, Efstathios Sidiropoulos, Lazaros Vrisis, Evangelia Avraam, Charalampos Dimoulas, Special session on Multidisciplinary Media & Mediated Communication Technologies του ICCM2018.

Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια

 • «Εφαρμογή μεθόδου της ΑεξΑΕ στη μετεκπαίδευση εν ενεργεία δασκάλων» Ε.Αβραάμ, Η.Μαυροειδής, πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Πάτρα 2001).
 •  «Εκπαίδευση δασκάλων σε θέματα πληροφορικής στο διδασκαλείο «Δ.Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.», Α.Βέγλης, Ε.Αβραάμ, Δ.Ψύλλος παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (Οκτώβριος 2001).
 • «Απόψεις, στάσεις και διαθέσεις ομάδας σπουδαστών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην προοπτική παρακολούθησης μιας Θεματικής Ενότητας μέσω του διαδικτύου», Ευαγγελία Αβραάμ, Ηλίας Μαυροειδής πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου του Ε.Α.Π. για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση .
 • “Χρήση υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλεία εργαστηριακών μαθημάτων δημιουργίας δικτυακών τόπων”, Α.Βέγλης, Ε.Αβραάμ, Α. Πομπόρτσης, πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 2003.
 • ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ, Επιστημονική Διημερίδα Θεσσαλονίκη 7-8 Μαΐου 2004.
 • Χρήση του διαδικτύου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, Ευαγγελία Αβραάμ, επιστημονική διημερίδα Αθλητισμός, Τουρισμός και ΜΜΕ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.