Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά  Μαθήματα

Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018:

Εαρινό Εξάμηνο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ)

(Υποχρεωτικό Μάθημα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας)

Artem1Στο εν λόγω μάθημα γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία της Παιδαγωγικής Επιστήμης, δίνοντας έμφαση στους παρακάτω άξονες:      -Ο επιστημονικός χαρακτήρας της Παιδαγωγικής Επιστήμης.                 -Το αντικείμενό της καθώς και η σχέση της τόσο με τις επιστήμες της αγωγής όσο και με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες.                                                                                         -Η μεθοδολογία της αλλά και τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα, η οποία διεξάγεται στους κόλπους της.                         Επιπλέον, επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση στο φαινόμενο της αγωγής, όπως απαντάται σε λαούς και θρησκείες, αλλά και σε ρεύματα ή τάσεις και ιδεώδη που κυριάρχησαν κατά καιρούς μέχρι τις μέρες μας. Προσεγγίζονται, ακόμη, ορισμένες θεμελιώδεις συνιστώσες της Παιδαγωγικης επιστήμης:

-Η δυνατότητα και η αναγκαιότητα της αγωγής.

-Οι κυριότεροι παιδαγωγικοί όροι.

-Το παιδαγωγικό ζεύγος «Παιδαγωγούμενος και Παιδαγωγός».

-Ο σκοπός της παιδείας, της αγωγής και της εκπαίδευσης.

-Μορφωτικά αγαθά, μέθοδοι και μέσα αγωγής και διδασκαλίας.

-Οι βασικότεροι φορείς της αγωγής.

-Σύγχρονα παιδαγωγικά προβλήματα.

-Ειδική αγωγή.

-Δια βίου παιδεία και δια βίου εκπαίδευση.

Η ώρα και η αίθουσα διδασκαλίας θα ανακοινωθούν λίγο πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

* * *

Artem2

Τα σχόλια έχουν κλείσει.