Συνέδρια

 

2007

Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν., Θεματική ανάλυση περιεχομένου παιδαγωγικών έργων των Martin Luther και Κλήμεντος Αλεξανδρέως – Αξιοποίηση στη Διδακτική. 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων», Καρδίτσα, 13-15/09/2007.

Στογιαννίδης, Α., Η γλώσσα της σχολικής διδασκαλίας ως σύνολο σημείων διαφορετικών σημασιολογικών πεδίων και ο ρόλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών. 2ο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, θέμα συνεδρίου «Γλώσσα, σκέψη και πράξη στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα 19 – 21/10/2007.

Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν., Σημειωτική και ανάλυση δεδομένων: το παράδειγμα του συμβόλου και η διδακτική αξιοποίησή του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή θρησκευτική
παιδαγωγική. 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Θέμα συνεδρίου: «Σημειωτική και Ιδεολογίες. Σύνορα – Περιεφέρειες – Διασπορές», Φλώρινα, 18-21/10/2007.

2008

Στογιαννίδης, Α., Λόγος επιστήμης και λόγος υπάρξεως: Οι προοπτικές ενός διαθεματικού διαλόγου μεταξύ Μαθήματος της Φυσικής και Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Θέμα συνεδρίου: «Η Φυσική στη ζωή μας. Οι επιδράσεις της Φυσικής στην κοινωνική διαμόρφωση, στην παραγωγική διαδικασία και στην εκπαιδευτική πράξη», Καβάλα 20-23/03/2008».

Στογιαννίδης, Α., Η σημειωτική διάσταση στην εκπαιδευτική πράξη. Προτάσεις για μία σημειωτική-επικοινωνιακή διδασκαλία. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας. Θέμα Συνεδρίου: «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον», Δράμα 17-19 Οκτωβρίου 2008.

 

2011

Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν., Χριστολογικές και Εκκλησιολογικές έννοιες στο διδακτικό εγχειρίδιο των Θρησκευτικών της Β’ και της Γ’ Γυμνασίου. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή. Θεσσαλονίκη, Πέτρινα Κτίρια του Αγροκτήματος Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 08-11 Σεπτεμβρίου του 2011.

 

2013

Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν., Ανάλυση του Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή. ΤΕΙ Καβάλας, 12-14 Σεπτεμβρίου 2013.

Stogiannidis, A., / Koutsoupias, Ν., Geometrical Didactical Analysis GE.DI.AN. (Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση): Η περίπτωση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος (International Scientific Conference eRA-8), Πειραιάς, 23-25 Σεπτεμβρίου 2013. Θέμα Συνεδρίου: «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση».

2014

Στογιαννίδης, Α., Κατάκτηση της γνώσης ή ερμηνεία της ζωής; Συζητώντας σήμερα για τη σχέση μεταξύ λόγου και μύθου στα προγράμματα σπουδών της σχολικής εκπαίδευσης. 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» υπό την αιγίδα του Δήμου Κάβαλας. Καβάλα, 25-27 Απριλίου 2014.

Δημάση, Μ., / Κουτσουπιάς, Ν., / Στογιαννίδης, Α., Συνδυάζοντας τη Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An.) με την Ανάλυση Περιεχομένου για τη Διερεύνηση Θρησκευτικών Όρων σε Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος της Λογοτεχνίας. Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ. Κομοτηνή, 30-31 Μαΐου 2014. Θέμα Συνεδρίου: «Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές».

Κωνσταντινίδης, Α. / Στογιαννίδης, Α., Λογιωσύνη καὶ παράδοση· παιδαγωγικὲς ὄψεις καὶ διδακτικὰ προβλήματα τῆς Ψαλτικῆς τέχνης. 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, με θέμα: «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση». Βόλος , 29/06/2014 – 03/07/2014.

Στογιαννίδης, Α., Θρησκεία και επιστήμη στη διδακτική πράξη. Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με θέμα: «Θεολογία και Σύγχρονη Φυσική: Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του Σύμπαντος. Θεσσαλονίκη, 09-10 Οκτωβρίου 2014.

2015

Στογιαννίδης, Α. , Ο Θρησκευτικός Εγγραμματισμός στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Ελληνικό Λύκειο. Μία Κριτική Προσέγγιση στο έργο του Andrew Wright.  Συμπόσιο με θέμα: «Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο: Προβληματισμοί και Προοπτικές». Στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής Παιδαγωγικής, το οποίο διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα: «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία. Ιωάννινα, 15-17 Μαΐου 2015.

Στογιαννίδης, Α. / Καραπιστολής, Δ. / Κουτσουπιάς, Ν., Διδακτική Ανάλυση Εγχειριδίου: Θρησκευτικά Α” Γυμνασίου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αλεξανδρούπολη, 10-12 Σεπτεμβρίου 2015.

 

2013-02-27 22.45.47

Τα σχόλια έχουν κλείσει.