Ώρες Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

ο Επικ. Καθηγητής κ. Αθ. Στογιαννίδης

θα δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο του

(γραφείο Νο. 07 – ισόγειο Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ)

κάθε Τρίτη, κατά τις ώρες 12:00′ – 14:00′ και 18:00′ – 19:00′.

 

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.