Μια νέα πρόταση Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας

Geometric Didactic Analysis (Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση)

Μια νέα πρόταση Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας

που εισηγήθηκαν οι  Θανάσης Στογιαννίδης  & Νίκος Κουτσουπιάς.

Μπορείτε να διαβάσετε κείμενα σχετικά με το αντικείμενο κάνοντας κλικ στις υπογραμμισμένες λέξεις.

1. Analysis of the new Pilot Curriculum for Religious Education in Greece. Abstract in: 7th PanHellenic Data Analysis Conference. Kavala, 12-14 September 2013.

2. Geometric Didactic Analysis Ge.Di.An.: The case of second grade Junior High School Religious Education Curriculum in Greece. Abstract in: 15th International Conference of Hellenic Educational Society. Athens, 23- 25 September 2013.

3. Όταν η Διδακτική συναντά την Ανάλυση Δεδομένων: Θεωρία και Εφαρμογή της Γεωμετρικής Διδακτικής Ανάλυσης (Geometric Didactic Analysis – Ge.Di.An.). Στο: ΣΥΝΘΕΣΙΣ, Τόμος 3, Τεύχος 1 / 2014, σσ. 115-150.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.