Επικοινωνία

Αθανάσιος  Στογιαννίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογική Σχολή – Τμήμα Θεολογίας

Τομέας: Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης

541 24  Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 0030 2310 996627

Email: athastog@theo.auth.gr

02

Τα σχόλια έχουν κλείσει.