Βιβλιοκρισίες

Artem9

  • Μουτσούλα Ηλία, Βιλιοκρισία για το έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003, στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 76, Τεύχος 1ο / 2005, σελ. 390-392.

 

  • Κουτρούμπα Δημ. Γ., Βιβλιοκρισία για το έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, Φιλοσοφία της Παιδείας και Χριστιανισμός. Μια στοχαστική περιδιάβαση στα μονοπάτια της ορθόδοξης και της προτεσταντικής θρησκευτικής παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2006, στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δεκέμβριος 2006, σελ. 316.

 

  • Κακαβούλη Αλεξάνδρου, Βιβλιοκρισία για το έργο: Στογιαννίδη Αθανάσιου, Φιλοσοφία της Παιδείας και Χριστιανισμός. Μια στοχαστική περιδιάβαση στα μονοπάτια της ορθόδοξης και της προτεσταντικής θρησκευτικής παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2006, στο περιοδικό ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ, Αρ. Φύλλου 427 / 2007, σελ. 26- 27.

 

Artem2

  • Θεοδώρου Ευάγγελου, Βιβλιοκρισία για το έργο: Στογιαννίδη Αθανάσιου, Φιλοσοφία της Παιδείας και Χριστιανισμός. Μια στοχαστική περιδιάβαση στα μονοπάτια της ορθόδοξης και της προτεσταντικής θρησκευτικής παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη 2006, στο περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τεύχος 2ο / 2008, σελ. 680-684.

 

 

  • π. Μεταλληνού Γεωργίου, Βιβλιοκρισία για το έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, Η διδασκαλία των συμβόλων της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας στο Μάθημα των Θρησκευτικών, στο Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τόμος ΠΒ’ Τεύχος 1 / 2011, σελ. 369- 371. Η βιβλιοκρισία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμό: www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_1_26_Vivliostasion.pdf

 

03

Τα σχόλια έχουν κλείσει.