Αναφορές στο έργο

 

 

Artem2

 • Γιαγκάζογλου Σταύρου, Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του Θρησκευτικού Μαθήματος. Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Βιβλιογραφία, στην ιστοσελίδα:www.pi-schools.gr/lessons/religious/vivliostasio/30.doc Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Γιαγκάζογλου Σταύρου, Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του Θρησκευτικού Μαθήματος. Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Βιβλιογραφία, στην ιστοσελίδα: www.pi-schools.gr/lessons/religious/vivliostasio/30.doc Αναφορά στο έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, Μεταμοντέρνο και Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή. Ένας διάλογος με τους Jean François Lyotard, Wolfgang Welsch και Gianni Vattimo, Θεσσαλονίκη 2003.

 

 • Χαρώνη Βασίλειος Δ., Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Τόμος Γ’, Αθήνα 2004, σελ. 715. Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Ρεράκη Ηρακλή, Ο άλλος στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 56, Υποσημείωση 57 και Υποσημείωση 58. Αναφορά στο έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, «Η διαπροσωπική επικοινωνία στα πλαίσια της καλούμενης μεταμοντέρνας εποχής και η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή».  (Εργασία για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου).

 

 • Artem7Willems Joachim, Religiöse Bildung in Russlands Schulen. Orthodoxie, Nationale Identität und die Personalität des Faches „Grundlagen orthodoxer Kultur“ (GOK), Berlin; Hamburg; Münster 2006, σελ. 80, Υποσημείωση 254. Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Wittung Jeffery A., Resources on Theosis with select primary sources in translation, στο: Michael J. Christensen / Jeffery A. Wittung, Partakers of the Divine Nature. The History and Development of Deification in the Christian Traditions, Madison, Fairleigh Dickinson Univ. Press 2007, σελ. 307.  Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Literaturergänzungen 2007 (επέκταση βιβλιογραφίας για το 2007) στο: Ulrich Schwab λήμμα: „Schleiermacher“ in:  Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, herausgegeben von Friedrich-Wilhelm Bautz (†) fortgeführt von Traugott Bautz,  Band IX, Herzberg 1995, Spalten 253-270, Verlag Tragott Bautz. Το παρόν είναι προσπελάσιμο στην  παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schleiermacher_f_d_e.shtml Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Die Korrelation von Theorie und Praxis. Ein Pädagogisches Gespräch zwischen Johannes von Damaskus und Friedrich Schleiermacher, στο περιοδικό: Evangelische Theologie, 67 Jg. H. 4 / 2007, σελ. 322-328.

 

Artem8

 • Literaturergänzungen 2007 (επέκταση βιβλιογραφίας για το 2007) στο: Karl Heinz Uthemann, λήμμα: „JOHANNES von Damaskos“, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexion, Bd. III,  herausgegeben von Friedrich-Wilhelm Bautz (†), fortgeführt von Traugott Bautz,  Herzberg 1992, Spalten 331-336, Verlag Tragott Bautz. Το παρόν είναι προσπελάσιμο στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.bautz.de/bbkl/j/Johannes_v_dam.shtml , Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Die Korrelation von Theorie und Praxis. Ein Pädagogisches Gespräch zwischen Johannes von Damaskus und Friedrich Schleiermacher, στο περιοδικό: Evangelische Theologie, 67 Jg. H. 4 / 2007, σελ. 322-328.

 

 • Willems Joachim, Religionsunterricht in Russland und die Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler, στο περιοδικό: epd-Dokumentation, 04 / 2007, σελ. 39. 41. Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Χαρώνη Βασιλείου Δ., Ψυχολογία & Αγωγή των Εφήβων, Αθήνα 2008, σελ. 296. Αναφορά στο έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, Μεταμοντέρνο και Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή. Ένας διάλογος με τους Jean François Lyotard, Wolfgang Welsch και Gianni Vattimo, Θεσσαλονίκη 2003.

 

Artem1

 • Φωτίου Σταύρου, Η Θεολογική διάσταση της προσχολικής αγωγής, στο περιοδικό: Εκκλησιαστικός Κήρυκας, 14 (2008) 227-242. Αναφορά στο έργο: Στογιαννίδη Αθανασίου, Φιλοσοφία της Παιδείας και Χριστιανισμός, Θεσσαλονίκη 2006. σελ. 234, Υποσημείωση 10.

 

 

 • Meyer-Blanck M. / Weyel B., Studien –und Arbeitsbuch Praktische Theologie, Göttingen 2008, σελ. 254. Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

 • Zwick Elisabeth, Religion und Bildung: Erbe als Auftrag. Grundlagen und Implikationen aus pädagogischer Sicht, στο περιοδικό: Bildungsforschung 1 (2010), 7. Jg. σσ. 11-38.  Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Der Nous oder das Denken des Denkens – Eine unsichtbare Seite der Rationalität. Die Bildungsverantwortung der Orthodoxen Kirche angesichts der existentiellen Einheit des Menschen. Στο συλλογικό έργο: Meyer-Blanck Michael, / Schmidt Sebastian, (Hrsg.). Religion, Rationalität und Bildung, Würzburg 2009,  σσ.73-84.

 

 • Sauter Gerhard, Das verborgene Leben. Eine theologische Anthropologie, Gütersloh 2011, σελ. 71, Παραπομπή Νο. 29. Αναφορά στο έργο: Stogiannidis Athanassios, Leben und Denken. Bildungstheorien zwischen Theosis und Rechtfertigung. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Evangelischer und Orthodoxer Religionspädagogik, Münster 2003.

 

01

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.