Σχετικά με τους πίνακες αυτού του ιστοτόπου

 Οι ζωγραφικοί πίνακες,

(εκτός από το θέμα που χρησιμοποιείται στην κεφαλίδα)

οι οποίοι πλαισιώνουν τον ιστοχώρο αυτό,

παρουσιάζονται

στη συλλογή του Ινστιτούτου Μελετών Ελληνικής Τέχνης (Ι.Μ.Ε.Τ.).

Με την άδεια του Ι.Μ.Ε.Τ. γίνεται εδώ η δημοσίευσή τους.

Για περισσότερα αναφορικά με την εν λόγω συλλογή

κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.artem.gr

 

a_002 - Copya_008

Τα σχόλια έχουν κλείσει.