Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ι – Τί πρέπει να γνωρίζετε

IMG_3667


Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση από τους φοιτητές των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογικής Χημείας Ι μέσα από ερωτήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν να καλύψουν τα κενά τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις εξετάσεις αλλά και την εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών στην καθημερινή Ιατρική πρακτική.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών βρίσκονται στις σημειώσεις του εργαστηρίου. Για απορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα επικοινωνήστε σας παρακαλώ μαζί μου.


Πείραμα 1

Ποσοτικός προσδιορισμός Γλυκόζης στον ορό αίματος

Ανίχνευση Γλυκόζης και κετονοσωμάτων στα ούρα

1. Τί είναι η γλυκόζη?

2. Γιατί την μετράμε στον ορό του αίματος?

3. Ποιά είναι τα φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στον ορό του αίματος?

4. Μη φησιολογικά επίπεδα γλυκόζης στον ορό του  αίματος τί μπορεί να σημαίνει?

5. Ποια είναι η κύρια παθολογική κατάσταση που ανιχνεύεται από τον προσδιορισμό Γλυκόζης στον ορό αίματος?

6. Σε ποιές περιπτώσεις πραγματοποιούμε δοκιμασία ανοχής γλυκόζης? Περιγράψτε την διαδικασία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την αξιολόγηση τους.

7. Αναφέρετε τις κυριότερες μεθοδολογίες προσδιορισμού γλυκόζης στον ορό του αίματος?

8. Είναι φυσιολογικό να ανιχνεύεται γλυκόζη στα ούρα? Με ποιες μεθόδους ανιχνεύεται?

9. Τί είναι τα κετονοσώματα και πως ανιχνεύονται στα ούρα?

10. Αυξημένες τιμές κετονοσωμάτων στα ούρα τί μπορεί να σημαίνουν για την υγεία του ανθρώπου?


Πείραμα 2

Λιποπρωτεΐνες αίματος

1. Τί είναι τα λιπίδια? Αναφέρετε τρεις μορφές αυτών που βρίσκουμε στο αίμα.

2. Τί είναι οι αποπρωτεΐνες και οι λιποπρωτεΐνες? Αναφέρεται δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

3. Πως ταξινομούνται οι λιποπρωτεΐνες?

4. Με ποιες μεθοδολογίες μελετώνται οι λιποπρωτεΐνες?

5. Ποιοί είναι οι κύριοι τύποι λιποπρωτεϊνικών φαινοτύπων και πως διαφοροποιούνται?

6. Ποιά είναι η «καλή» λιπορωτεΐνη και γιατί είναι καλή?

7. Τί είναι ο αθηρωματικός δείκτης και πως υπολογίζεται?

8. Στη μέθοδο Burstein για τον ποσοτικό προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης, πως απομακρύνουμε όλες τις άλλες λιποπρωτεΐνες από τον ορό?

9. Τί είναι τα τριγλυκερίδια και πως ανιχνεύονται στον ορό του αίματος?

10. Τί σημαίνει ενζυμική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού?


Πείραμα 3

Βιοχημική διερεύνηση λειτουργίας διαφόρων ιστών και οργάνων

1. Τί είναι οι τρανσαμινάσες και ποιός ο ρόλος τους στους διάφορους ιστούς?

2. Ποιές από τις τρανσαμινάσες παρουσιάζουν τεράστια κλινική σημασία και γιατί?

3. Τί σημαίνει η αύξηση της συγκέντρωσης τους στον ορό του αίματος για την υγεία του ανθρώπου?

4. Ποιό είναι το συνένζυμο των τρανσαμινασών?

5. Τί είναι οι φωσφατάσες και σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται?

6. Τί δηλώνει η αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης στον ορό του αίματος?

7. Τί είναι η χολερυθρίνη και πώς καταλήγει στον ορό του αίματος?

8. Τί δηλώνουν οι αυξημένες τιμές της χολερυθρίνης στον ορό του αίματος?

9. Ποιός είναι ο ρόλος της α-αμυλάσης στου ιστούς και σε ποιούς ιστούς κυρίως βρίσκεται?

10. Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις αυξάνει η συγκέντρωση της στον ορό του αίματος?

11. Τί είναι τα ισοένζυμα και πως διαφοροποιούνται? Αναφέρετε ένα παράδειγμα.

12. Ποιό μόριο προσδιορίζεται στην μέθοδο προσδιορισμού του SGPT κατά Retiman-Frankel? Τί παθαίνει το μόριο αυτό?


Πείραμα 4

Βιοχημική διερεύνηση νεφρικής λειτουργίας

1. Τί είναι η ουρία και σε ποιά βιολογικά υγρά ανιχνεύεται?

2. Που μπορεί να οφείλεται αϋξηση της συγκέτρωσης της ουρίας στο αίμα σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά?

3. Ποιό ένζυμο χρησιμοποιείται στον ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας στον ορό? Ποιό είναι το τελικό προϊόν που ανιχνεύεται φασματοφωτομετρικά στην μέθοδο αυτήν?

4. Τί είναι η κρεατινίνη και σε ποιούς ιστούς βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία?

5. Σε ποιές περιπτώσεις αυξάνει η συγκέντρωση της κρεατινίνης στο αίμα?

6. Τί είναι ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης?

7. Σε τί μονάδες υπολογίζεται η συγκέντρωση της ουρίας, της κρεατινίνης και του ουρικού οξέος στον ορό του αίματος?

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>