Εργαστήριο Εισαγωγής στη Βιολογική Χημεία – Τί πρέπει να γνωρίζετε

mde

Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση από τους φοιτητές των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογικής Χημείας ΙΙ μέσα από ερωτήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν να καλύψουν τα κενά τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις εξετάσεις αλλά και την εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών στην καθημερινή Ιατρική πρακτική.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών βρίσκονται στις σημειώσεις του εργαστηρίου και είναι συνοπτικές ακαι ακριβής. Για απορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα επικοινωνήστε σας παρακαλώ μαζί μου.

Πείραμα 1ο: Υδατικά διαλύματα

1. Τί είναι τα ρυθμιστικά διαλύματα? Αναφέρετε εφαρμογές τους στη Βιοχημεία.

2. Που μας χρησιμέυει η εξίσωση Henderson-Hasselbach?

3. Πως εκφράζεται στη Βιοχημεία η συγκέντρωση των διαλυμάτων?

4. Πως πραγματοποιείται η αραίωση διαλυμάτων για την μείωση πειραματικών σφαλμάτων?

5. Αναφέρετε συνοπτικά τον τρόπο δράσης των δεικτών προσδιορισμού του pH.

6. Πως ελέγχεται η ρυθμιστική δράση ενός ρυθμιστικού διαλύματος?

Πείραμα 2ο: Φασματοσκοπία-Φασματομετρία

1. Που οφείλεται το χρώμα των έγχρωμων διαλυμάτων?

2. Πως ορίζεται το μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης (λmax)?

3. Τί είναι και από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται το φάσμα απορόφησης μία ουσίας?

4. Περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά μέρη ενός φασματοφωτομέτρου.

5. Πως ορίζεται η απορροφητικότητα και ο συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας?

6. Περιγράψτε συνοπτικά το τρόπο υπολογισμού της ποσότητας μία άγνωστης έγχρωμης ουσίας.

7. Αλλάζει το φάσμα απορρόφησης των δεικτών με τη μεταβολή του pΗ?

Πείραμα 3ο: Αμινοξέα-Πρωτεΐνες

1. Ποιες ιδιότητες των αμινοξέων είναι απαραίτητες για την ανίχνευσή τους?

2. Σε ποίο μήκος κύματος απορροφούν τα αμινοξέα?  Εξηγήστε την απάντηση σας συνοπτικά.

3. Από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται η διαλυτότητα των πρωτεϊνών?

4. Με ποιές μεθόδους διαχωρίζονται οι πρωτεΐνες? Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών.

5. Τί είναι το ισοηλεκτρικό σημείο των πρωτεϊνών? Σε ποιά μέθοδο διαχωρισμού των πρωτεϊνών χρησιμοποιείται και πώς?

Πείραμα 4ο: Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας, αντιστρεπτής και μη αντιστρεπτής

1. Πως ορίζεται η ενεργότητα ενός ενζύμου? Από ποιές μονάδες εκφράζεται?

2. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ενζυμική ενεργότητα?

3. Πως ορίζονται η αντιστρεπτή και μη αντιστρεπτή αναστολή των ενζύμων? Αναφέρετε από ένα παράδειγμα.

4. Αναφέρετε τους τρείς τύπους αντιστρεπτής αναστολής και περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

5. Αναφέρετε τρόπους παρακολόυθησης της ενεργότητας των ενζύμων στο εργαστήριο.

 

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>