Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας ΙI – Τί πρέπει να γνωρίζετε


Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση από τους φοιτητές των εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογικής Χημείας ΙΙ μέσα από ερωτήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν να καλύψουν τα κενά τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις εξετάσεις αλλά και την εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών στην καθημερινή Ιατρική πρακτική.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών βρίσκονται στις σημειώσεις του εργαστηρίου και είναι συνοπτικές ακαι ακριβής. Για απορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα επικοινωνήστε σας παρακαλώ μαζί μου.

Πείραμα 1ο: Απομόνωση Γονιδιωματικού DNA και πέψη με περιοριστικά ένζυμα

1. Ποιές είναι οι βασικές διαφορές Γοιδιωματικού και πλασμιδιακού DNA?

2.Ποιά είναι τα βασικά βήματα απομόνωσης του Γονιδιωματικού DNA?

3. Τϊ είναι τα περιοριστικά ένζυμα? Σε ποιές ομάδες ταξινομούνται?

4. Ποιός είναι ο ρόλος της Πρωτεϊνάσης Κ στην απομόνωση του Γονιδιωματικού DNA?

5. Εαν το απομονωμένο Γονιδιωματικό DNA δεν είναι καθαρό, πως θα μπορούσαμε να το καθαρίσουμε περαιτέρω?

Πείραμα 2ο: Φασματοσκοικές ιδιότητες και ηλεκτροφόρηση DNA

1. Πως ελέγχουμε την καθαρότητα του απομονωμένου DNA?

2. Περιγράψτε συνοπτικά τις φασματοσκοπικές ιδιότητες των νουκλεϊκών οξέων?

3. Πως επηρεάζονται οι φασματοσκοπικές ιδιότητες του DNA από τη δευτεροταγή δομή του?

4. Πως ορίζεται η υπερχρωμία?

5. Πως ορίζεται η θερμοκρασία τήξεως (Tm)?

6. Ποιά είναι η χρησιμότητας της ηλεκτροφόρησης του DNA?

7. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ηλεκτροφορητική κινητηκότητα των νουκλεϊκών οξέων?

8. Από τί υλικό αποτελείται η πηκτή της ηλεκτροφόρησης του DNA?

9. Πως γίνονται ορατά σε εμάς τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης του DNA?

Πείραμα 3ο: Πρωτεΐνες Αίματος

1. Αναφέρετε τις μεγάλες τάξεις των πρωτεϊνών του αίματος και περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τον ρόλο τους.

2. Αναφέρετε τρόπους μελέτης των πρωτεϊνών του αίματος.

3. Ποιές είναι οι βασικές μεθοδολογίες διαχωρισμού των πρωτεϊνών του πλάσματος?

4. Τί είναι η αλβουμίνη και ποιός ο ρόλος της στο αίμα?

5. Τί διαφορές έχει η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών από αυτήν των νουκλεϊκών οξέων?

6. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία προσδιορισμού της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης.

7. Ποια πρωτεΐνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στο αίμα?

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>