Δομή Εργαστηριακής Αναφοράς

Η εργαστηριακή αναφορά αποτελεί επιστημονικό κείμενο που θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της επιστημονικής γραφής και απευθύνεται σε επιστήμονες.

Ο σκοπός της αναφοράς είναι διττός:

1. Η παρουσίαση της πληροφορίας με σαφήνεια και ακρίβεια έτσι ώστε να είναι κατανοητή.

2. Να παρέχει αρκετή πληροφορία έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί  η επιστημονική μελέτη από τον αναγνώστη/επιστήμονα.

Μία πρώτυπη δομή με έξι κύρια μέρη βοηθάει τον αναγνώστη να βρεί την αναμενόμενη πληροφορία και ανάλυση:

1. Τίτλος – αντικέιμενο μελέτης
2. Περίληψη – σύνοψη της αναφοράς: Ο κύριος λόγος της ανάλυσης / πειράματος και τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα.
3. Εισαγωγή – Σύντομη αναφορά της θεωρίας στην οποία στηρίζεται η ανάλυση/πείραμα, των ερωτημάτων που θα απαντηθούν και των λόγων που κάνουμε αυτό το πείραμα.
4. Υλικά και Μέθοδοι – πως έγινε αυτή η μελέτη.
5. Αποτελέσματα
6. Συζήτηση/Συμπεράσματα – εξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημαντικότητας τους.

Τέλος, μπορείτε να παραθέσετε γενικές παρατηρήσεις και  ερωτήματα που προέκυψαν.

Κατηγορίες: Εργαστήρια Βιοχημείας, Χωρίς κατηγορία | Ετικέτες: , | Γράψτε σχόλιο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ MS EXCEL

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Προσθέστε σε δύο πίνακες τις τιμές της συγκέντρωσης και της απορρόφησης:

Calibration_Curve_Step01

 

2. Επιλέξτε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού όλες τις τιμές και από τις δύο στήλες:

Calibration_Curve_Step02

3. Επιλέξτε από την μπάρα εργαλείων τα Charts και στην συνέχεια την επιλογή Marked Scatter οπότε προκύπτει η γραφική παράσταση:

Calibration_Curve_Step03

Calibration_Curve_Step04

4. Επάνω σε ένα οποιοδήποτε σημείο της γραδικής παραστάσεως πιέστε δξί κλίκ με το ποντίκι σας και στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε την επιλογή Add Trendline:

Calibration_Curve_Step05

5. Επιλέξτε από το αναδυόμενο παράθυρο το Type και στην συνέχεια Linear (μην πατήσετε ΟΚ):

Calibration_Curve_Step06

6. Επιλέξτε το Options και τις παραμέτρους που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε ΟΚ:

Calibration_Curve_Step07

7. Η καμπύλη αναφοράςείναι έτοιμη και χρησιμοποιώντας την εξίσωση που προκύπτει μπορείτε να υπολογίσετε τις τιμές συγκέντρωσης για τις απορροφήσης που μετράτε σε άγνωστα δείγματα:

Calibration_Curve_Step08

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Ετικέτες: , , , | Γράψτε σχόλιο