Ανακοίνωση

Θα παρακαλούσα η φοιτήτρια Αργυριάδου Άννα με ΑΕΜ:14605 να επικοινωνήσει μαζί μου ή με τη γραμματεία.

Ευχαριστώ.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Αποτελέσματα Διαφορικών Εξισώσεων – Σεπτέμβριος 2018

Τα αποτελέσματα στο μάθημα των Διαφορικών Εξισώσεων έχουν αναρτηθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων του 3ου ορόφου.

Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας:

Τρίτη 18/09  9.30-10.30

Παρασκευή 21/09 9.30-10.30

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Αποτελέσματα Διαφορικών Εξισώσεων

Τα αποτελέσματα στο μάθημα των Διαφορικών Εξισώσεων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 3ου ορόφου τη Δευτέρα 18/06.

Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας:

Τρίτη 19/06 10.30-11.30

Τετάρτη 20/06 10.30-11.30

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | 4 σχόλια

Ώρες Γραφείου

  • Τετάρτη 06/06    10.15-11.15
  • Παρασκευή 08/06    13.00-14.00 (ακύρωση λόγω κωλύματος)
  • Δευτέρα 11/06     10.00-12.00
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ.Ε- ΜΕΡΟΣ Δ΄

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Δ΄

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ασκήσεις Διαφορικών Εξισώσεων- Μέρος Γ΄

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Γ΄

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ασκήσεις Διαφορικών Εξισώσεων-Μέρος Β΄

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Β΄

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14.00-15.00 –Γραφείο 47

Για συνάντηση στην περίοδο της εξεταστικής, επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail

abacharo@math.auth.gr

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ασκήσεις Διαφορικών Εξισώσεων Πρώτης Τάξης

Ασκήσεις Δ.Ε 1ης Ταξης

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Διαφορικές Εξισώσεις Τμήμα Α 2018

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (υποχρεωτικό δ΄ εξαμ.).

  • Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, γραμμικές, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες, εξισώσεις αναγόμενες σε γραμμικές (Bernoulli, Riccati).
  • Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων Picard.
  • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξης, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενείς γραμμικές, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών.Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις του Euler.Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης.
  • Συστήματα διαφορικών εξισώσεων, ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος των πινάκων.
  • Μετασχηματισμοί Laplace.
  • Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων.

Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης.

Θεωρία: 4 ώρες/εβδομάδα Διδ. Μονάδες: 4 Πιστ. Μονάδες: 7

Προτεινόμενα συγγράμματα:

– Διαφορικές Εξισώσεις, Θ. Κυβεντίδη.

– Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Συνοριακά Προβλήματα, W. Boyce, R. Diprima.

– Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Logan David

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο