Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14.00-15.00 –Γραφείο 47

Για συνάντηση στην περίοδο της εξεταστικής, επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail

abacharo@math.auth.gr

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Ασκήσεις Διαφορικών Εξισώσεων Πρώτης Τάξης

Ασκήσεις Δ.Ε 1ης Ταξης

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο

Διαφορικές Εξισώσεις Τμήμα Α 2018

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (υποχρεωτικό δ΄ εξαμ.). Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, γραμμικές, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες, εξισώσεις αναγόμενες σε γραμμικές (Bernoulli, Riccati). Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων Picard. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξης, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενείς γραμμικές, μέθοδος μεταβολής παραμέτρων και μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων, ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος των πινάκων. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με τη χρήση δυναμοσειρών. Γραμμικές δ.ε. με μ.π. πρώτης τάξης. Το πρόβλημα του Cauchy. Μετασχηματισμοί Laplace.

Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης.

Θεωρία: 4 ώρες/εβδομάδα Διδ. Μονάδες: 4 Πιστ. Μονάδες: 7

Προτεινόμενα συγγράμματα:

– Διαφορικές Εξισώσεις, Θ. Κυβεντίδη.

– Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Συνοριακά Προβλήματα, W. Boyce, R. Diprima.

– Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Logan David

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο