ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΤΜΗΜΑ Α΄2018

Διαφορικές Εξισώσεις Τμήμα Α 2018

             (υποχρεωτικό δ΄ εξαμ.).

  • Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, γραμμικές, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες, εξισώσεις αναγόμενες σε γραμμικές (Bernoulli, Riccati).
  • Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων Picard.
  • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξης, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις, ομογενείς γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενείς γραμμικές, μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών.Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις του Euler.Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης.
  • Συστήματα διαφορικών εξισώσεων, ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές, μη-ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος των πινάκων.
  • Μετασχηματισμοί Laplace.
  • Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα:

– Διαφορικές Εξισώσεις, Θ. Κυβεντίδη.

– Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Συνοριακά Προβλήματα, W. Boyce, R. Diprima.

– Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Logan David

Ασκήσεις Δ.Ε 1ης Ταξης

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Β΄

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Γ΄

Ασκήσεις ΔΕ -Μέρος Δ΄

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Γράψτε σχόλιο